Logo

Par mums:

SIA "AB Consulting" ir dibināts 2004. gadā ar mērķi piedāvāt IT projektu pasūtītājiem un izpildītājiem augsti kvalificētu un pieredzes bagātu speciālistu konsultācijas IT risinājumu un projektu vadības jomā.

Mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

  • Projektu vadības konsultācijas, tai skaitā projektu vadības procesu reglamentējošo dokumentu (procedūras, vadlīnijas, sagataves, u.c.) izstrāde;
  • Biznesa procesu analīze;
  • IT sistēmu prasību specifikācijas sagatavošana
  • Konsultācijas par IT stratēģiju un arhitektūru
  • ORACLE datu bāžu attālinātā administrēšana, problēmu analīze un novēršana, veiktspējas rādītāju analīze un uzlabošana;
  • CASE rīka ORACLE Designer instalēšana, ieviešana, tā optimālas izmantošanas analīze un uzlabošana;
  • Konsultācijas ORACLE datu bāžu administrēšanas jautājumos, tai skaitā: datu bāzes instalēšana, optimālas konfigurācijas izvēle, regulārais monitorings.

Kontaktiem:

E-pasts: